Γλυφάδα, γωνιακό οικόπεδο 1600τ.μ, κτίζει 1450τ.μ., με θέα θάλασσα από τον 1ο όροφο, κοντά στο golf. Δίδεται αντιπαροχή ή πωλείται στα 3.000.000,00€.