Γιατί να επιλέξω ένα μεσιτικό γραφείο για την πώληση του ακινήτου μου;

Ο λόγος για τον οποίο ένας πωλητής θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα μεσίτη– μεσιτικό γραφείο για την πώληση του ακινήτου του και να μην το πουλήσει μόνος του, είναι γιατί ένας μεσίτης διαθέτει εξειδικευμένη γνώμη και σφαιρική εικόνα πάνω στην αγορά της κάθε περιοχής και μπορεί να κάνει μία σωστή εκτίμηση της πραγματικής αξίας του ακινήτου πέρα από συναισθηματικές, προσεγγίσεις και υπερ – κοστολόγηση αξίας.

Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί μία πραγματική και λογική τιμή που θα είναι ανταγωνιστική και θα καταφέρει να πουληθεί. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει πιθανότητα το ακίνητο να μένει προς πώληση για μεγάλο χρονικό διάστημα, πράγμα το οποίο επηρεάζει στην ουσία την πραγματική του αξία κεφαλαιοποίησης.

Ένας άλλος λόγος είναι ότι ένα μεσιτικό γραφείο διαθέτει ένα μεγάλο εύρος πελατών για όλες τις κατηγορίες ακινήτων. Σε αυτούς τους πελάτες μπορεί να ανατρέξει οποιαδήποτε στιγμή θεωρεί ένα νέο ακίνητο είναι ιδανικό για αυτούς. Αυτό μπορεί να βοηθήσει την γρήγορη πώληση του ακινήτου άρα και την αύξηση της πραγματικής του αξίας μέσω της γρήγορης κεφαλαιοποίησης.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να εξοικονομηθούν χρήματα από φορολογίες, ενώ μία γρήγορη πώληση παρέχει γρήγορη επανεπένδυση των κεφαλαίων από τα έσοδα της πώλησης.

Αυτό προσδίδει στο ακίνητο προστιθέμενη αξία. Επίσης, οι γνωριμίες ενός μεσιτικού γραφείου με κατασκευαστικές εταιρείες είναι πιο πολλές, πράγμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη προώθηση του ακινήτου σας σε περίπτωση αντιπαροχής. Τέλος, για μεγάλους επαγγελματικούς χώρους οι εταιρείες απευθύνονται σε μεσιτικά γραφεία, πράγμα που αυξάνει το πελατολόγιό τους σε πολλές κατηγορίες ειδικών ακινήτων (αποθήκες, μαγαζιά, οικόπεδα κλπ).

Συνεπώς, κάθε αγορά ή πώληση θα πρέπει να συνοδεύεται από τη βοήθεια ενός πιστοποιημένου και εξειδικευμένου συμβούλου ακινήτων, ώστε αποφεύγονται διάφοροι κίνδυνοι και να διασφαλίζονται συνθήκες αμοιβαίας επωφελούς συμφωνίας, τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή(win to win συμφωνία).

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik